Witamy Pa�stwa na stronie Kliniki Zdrowia i Urody Estetica!

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjent�w do Kliniki Zdrowia i Urody Estetica w centrum Warszawy. Nasz gabinet powsta� w 2006 roku, aby zaspokoi� oczekiwania nawet najbardziej wymagaj�cych klient�w.

Nasza misja to indywidualne, wszechstronne podej�cie do Pa�stwa potrzeb w zakresie zdrowia i urody. Tylko u nas medycyna i kosmetyka przenikaj� si� wzajemnie, co gwarantuje �e Pa�stwa sk�ra jest w najlepszych r�kach.

Leczymy, udzielamy porad, wykonujemy szereg zabieg�w z zakresu medycyny estetycznej oraz zabieg�w kosmetycznych na twarz i cia�o, edukujemy, pomagamy dobra� odpowiednie dla ka�dego typu sk�ry kosmetyki. Poniewa� pi�kno to r�wnie� r�wnowaga og�lnoustrojowa, nasza klinika wsp�pracuje z do�wiadczonymi dietetykami oraz masa�yst�.

U nas pacjent znajdzie profesjonaln� pomoc, zrozumienie oraz dyskrecj�. Naszym celem jest Pa�stwa zadowolenie oraz bezpiecze�stwo. Pracujemy wed�ug najnowszych standard�w europejskich i �wiatowych, opieraj�c si� na ci�gle zdobywanej wiedzy i do�wiadczeniu.

Jestem dermatologiem i alergologiem z wieloletnim do�wiadczeniem z zakresu medycyny estetycznej. Wszechstronno�� zdobytej przeze mnie wiedzy pozwoli�a mi zrozumie�, �e dla zdrowia i urody naszej sk�ry potrzebna jest wsp�praca pacjent- lekarz - kosmetyczka. Tylko w ten spos�b mo�emy diagnozowa� rzeczywiste potrzeby sk�ry i dobra� odpowiedni� dla niej kuracj�, tak by krok po kroku sta�a si� perfekcyjna.

dr Bo�ena Mamcarz
Dermatolog-Alergolog
W�a�cicielka Kliniki

Strona 0 Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 39 Strona 40 Strona 41 Strona 42
SimpleViewer wymaga JavaScript i Flash Player. Get Flash.
Zapraszamy w godz.
pn - pt: 10 - 19
 

Witamy Pastwa na stronie Kliniki Zdrowia i Urody Estetica!

Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentw do Kliniki Zdrowia i Urody Estetica w centrum Warszawy. Nasz gabinet powsta w 2006 roku, aby zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagajcych klientw.

Nasza misja to indywidualne, wszechstronne podejcie do Pastwa potrzeb w zakresie zdrowia i urody. Tylko u nas medycyna i kosmetyka przenikaj si wzajemnie, co gwarantuje e Pastwa skra jest w najlepszych rkach.

Leczymy, udzielamy porad, wykonujemy szereg zabiegw z zakresu medycyny estetycznej oraz zabiegw kosmetycznych na twarz i ciao, edukujemy, pomagamy dobra odpowiednie dla kadego typu skry kosmetyki. Poniewa pikno to rwnie rwnowaga oglnoustrojowa, nasza klinika wsppracuje z dowiadczonymi dietetykami oraz masayst.

U nas pacjent znajdzie profesjonaln pomoc, zrozumienie oraz dyskrecj. Naszym celem jest Pastwa zadowolenie oraz bezpieczestwo. Pracujemy wedug najnowszych standardw europejskich i wiatowych, opierajc si na cigle zdobywanej wiedzy i dowiadczeniu.

Jestem dermatologiem i alergologiem z wieloletnim dowiadczeniem z zakresu medycyny estetycznej, wspredaktorem pierwszego w Polsce podrcznika dla lekarzy i kosmetologw "Medycyna estetyczna w praktyce". Wszechstronno zdobytej przeze mnie wiedzy pozwolia mi zrozumie, e dla zdrowia i urody naszej skry potrzebna jest wsppraca pacjent- lekarz - kosmetyczka. Tylko w ten sposb moemy diagnozowa rzeczywiste potrzeby skry i dobra odpowiedni dla niej kuracj, tak by krok po kroku staa si perfekcyjna.

dr Boena Mamcarz
Dermatolog-Alergolog
Wacicielka KlinikiPikno i zdrowie - twoja skra w dobrych rkach

Powered by allblue.pl